Bydd pump o gantorion ifanc mwyaf dawnus Cymru yn cystadlu am y cyfle digymar i gynrychioli eu gwlad yng nghystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd blwyddyn nesaf. Ar ddiwedd y cyngerdd bydd panel o feirniaid enwog yn cyhoeddi pwy fydd yn canu dros Gymru yn 2019. I gyfeiliant Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC dan arweiniad Gareth Jones, rydych yn sicr o gael noson o gerddoriaeth o’r safon uchaf oddi wrth sêr opera’r dyfodol.

  • Sarah Gilford – Soprano
  • Angharad Lyddon – Mezzo soprano
  • Carly Owen – Soprano
  • Jessica Robinson – Soprano
  • Ellen Williams – Soprano

Cyngerdd

Nos Sadwrn 30 Mehefin 7.30pm – Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, arweinydd – Gareth Jones

Prisiau Tocynnau

Pris safonol: £8, £14, £17, £22
Plant o dan 16, Myfyrwyr: £7
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith: £8
Grŵp ar gyfer 10 neu ragor: £2 i ffwrdd pob tocyn

Booking

Swyddfa Docynnau – 02920 878 444
www.stdavidshallcardiff.co.uk